Slik gjennomfører vi kontorflytting

Dagene rett før, under og rett etter hovedflyttingen Dagene før flytting Den fysiske flyttingen tar mellom 1-14 dager før gjennomføringen. Vi bistår med å avholde et informasjonsmøte om prosessen med alle ansatte avholdes , ryddeaksjoner gjennomføres, nedpakking og forflytting utføres og merkesystem distribueres. Bedriften selv har ofte mange egne innkjøp...

7 Smarte råd for en god flytteprosess for bedriftflytting

1. Kartlegg hvordan de ansatte bruker dagens lokaler Gjennom både observasjon og samtaler med de ansatte, får du et godt bilde av hvordan dagens lokaler brukes, og hva slags behov de ansatte har for å utføre jobben sin på best mulig måte. Ofte oppdager man at lokalene ikke samsvarer med...