Hageavfall

Hageavfall Hageavfall er nedbrytbart avfall som oppstår i hagen. Dette kan for eksempel være gress, ugress, løv, hageplanter, greiner og kvist. Hvor kaster hageavfall? Det er 2 alternativer å kvitte seg hageavfall på:Kan leveres i gjenvinningsstasjonHentes av søppeltaxiVanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade...