Bekrefte mottatt pakken

Klikke på “Start oppdraget” knappen for å sette i gang med arbeidet. NP. Knapp skal benyttes kun når du er hos kunden.