Bekrefte eller videre sende jobb

Bruker ID
Skal det være befaring?
Avtalt pris