Fullført forespørsel

Status oppdateres til “Fullført”.