Legg ut i friplass

Legg ut i friplass og fjerne alle arbeidere i denne bestillingen.